ﶬȹѼ ﶬaˮĤ ﶬױ˪ ﶬëBȹ2012 ﶬë ﶬL ﶬ\Ůb ﶬ˯ ﶬH˯b ﶬޱůb ﶬޱů ﶬtɫšIBȹ ﶬtɫţѝ ﶬoIBȹ ﶬoBȹ ﶬǹɫӺUPѝ ﶬָ߸ѥ ﶬ@ѝ ﶬ@ ﶬͯbüD ﶬͯbb ﶬͯbQβ ﶬͯb ﶬͯbDƬ ﶬͯb ﶬȹ ﶬYȹW ﶬY 2012¿ ﶬY ﶬYƷ ﶬ횃Ь ﶬѥߎ͚WӢ ﶬѥָ ﶬѥƽ ﶬѥŮuuЬ\Ь ﶬѥ͹Rѥ ﶬѥ ߸ ﶬѥ ѩѥ ﶬѥ ָиѥ ﶬѥ 2012¿ ﶬѝȹѝ ﶬѝb ﶬȹѝb ﶬ̿ëIq ﶬ̿Ůb ﶬ̿ ﶬ˯˯ѝɼ ﶬ˯ ﶬ˯Q ﶬ˯˯ ﶬ˯ˆFُ ﶬ˯ʲôϺ ﶬ˯ ﶬƤѩѥŮѥ ﶬƤѥ Tʿѥ ﶬƤnѥ ﶬƤЬn ﶬƤȹBȹ ﶬƤȹ ﶬƤƤѝ ﶬIšIbDƬ ﶬrô ﶬr ﶬЬ ﶬbL ﶬb֪Rȫ ﶬb ﶬbӆ؛} ﶬb ﶬbڅ ﶬb ﶬbb ﶬbrд ﶬb¿ ﶬb ﶬbe ﶬb ﶬbeb ﶬb Ԍ ﶬb ﶬb ﶬUPѝ ﶬţѝ ﶬп˯ ﶬпë ﶬʽnС_ѝ ﶬŮ ﶬʿţѝ ﶬʿ ﶬʿ ﶬʿn ﶬʿӺr ﶬ̄eb ﶬƤЬ ﶬʲôyˮ ﶬBȹĴ ﶬ٤¿ ﶬ٤b؃r ﶬ٤b¿ ﶬ٤b ﶬ٤ b ﶬɺq˯ ﶬţѝ؛ ﶬţѝ ﶬţѝ ﶬţѝ ﶬţжѝ ﶬţйŮѝa ﶬBwѝȹ ﶬʿñ ﶬ\ѝ ﶬ𱬿vansԲ ﶬд ﶬƯȹӈDƬ ﶬˮ] ﶬеָɫ ﶬеñ ﶬb ﶬñ ﶬŮЬ ﶬ ñ ﶬën挒 ﶬë¾ʽD ﶬë¿ ﶬë_ ﶬë_ ﶬëSֱN ﶬëȹ ﶬëñ ﶬëDZȹ ﶬëǵȹ ﶬëBȹŮ ﶬëBȹDƬ ﶬëȹ ﶬëرȹ ﶬëر ﶬëضѝ ﶬëضŮ ﶬëض ﶬëŮBȹ ﶬë ﶬëL ﶬbbšIŮ ﶬƷƤŮƤ ﶬߙnBȹ ﶬnaŮb ﶬLȹ ﶬLBȹ ﶬL伃˯ ﶬUPѝ¿\] ﶬBȹ· ﶬBȹٽz߅ ﶬBȹ¿ ﶬBȹ2011 ﶬBȹ ﶬ㶹˯ ﶬȹ ﶬȹô ﶬšIbŮbb ﶬëL ﶬBȹ ﶬ˯ȹ˯ѝɼ ﶬʿeѝ ﶬţѝ ﶬţƷѝ ﶬëBȹ ﶬBȹ ﶬ\ѝ ﶬѩBȹ ﶬС_\ѝ ﶬŮʽBȹ ﶬůBȹ ﶬƥᘿ ﶬƥʿƤ ﶬƥʿƤ ﶬjeepţѝ ﶬ ţѝ ﶬ Ůѥ ﶬWñ ﶬWpuUPѝ ﶬñ ﶬRŮ ﶬR ﶬnŮ ﶬ•r ﶬ2011¿ ﶬЬ ﶬr ﶬr ﶬr ﶬӱȹ ﶬӱ ﶬ֏ٴЬ ﶬb ﶬе ﶬ¿ţѝ ﶬ¿Ůʿţѝ ﶬY ﶬ@UPѝ ﶬ@ëBȹ ﶬѥ ﶬrѥӈDƬ ﶬrѥ ﶬrLѥ ﶬrBȹ ﶬrзIBȹ ﶬrмtɫBȹ ﶬrжѥɫƤ ﶬrƤŮ ﶬrb ﶬrb ﶬr¿ѥ ﶬrñӈDƬ ﶬrñ ﶬrЋDѝ ﶬrЋDb ﶬrŮЬ ﶬrŮb ﶬr ﶬr¸ŮʿЬ ﶬrЇp ﶬrЇp ﶬreЬ ﶬr Bȹ ﶬoBȹȹ ﶬo䱳Bȹ ﶬobBȹ ﶬoëرȹ ﶬBȹ ﶬۏ͹ ﶬ¿nq ﶬ¿naŮb ﶬ¿n ﶬ¿ѥ ﶬ¿LBȹ ﶬ¿UPѝ ﶬ¿UP ﶬ¿Ů ﶬ¿Ƥb ﶬ¿qA ﶬ¿@Ь ﶬ¿ţѝ ﶬ¿ëSֱN ﶬ¿Ůb ﶬ¿ϵ ﶬ¿ƴƤţѝ ﶬ¿ëŮn ﶬ¿ë ﶬ¿ ﶬ¿Oȹ ﶬ¿Ůbb ﶬ¿Ůb ﶬ¿Ůʿ ﶬ¿aëI ﶬ¿¸ѥ ﶬ¿ӽqUPѝ ﶬ¿ëñ ﶬ¿ͯԡ ﶬ¿Bȹ ﶬ¿ n r ﶬ¿ ƤŮ ﶬ¿ ϵɭŮ ﶬƷn ﶬƷëBȹ ﶬƷëŮb ﶬƷϼ ﶬƷ ﶬƷƥѝ ﶬƷ ﶬѝ ﶬͱ˪ ﶬ ˪ ﶬЬl ﶬLëƷ ﶬѝml ﶬȹѝD ﶬȹ ﶬmѝ ﶬ؛ ﶬ؛ ﶬl ﶬŮL ﶬٽzBȹ ﶬٽzȹ ﶬ׶̿Bȹ ﶬë¶̿ ﶬë ﶬװBȹ ﶬBȹ ﶬ Bȹ
2842928lϢ   һ һ ĩ   퓴Σ5251/9477  300lϢ/
ԪkyΨһ
ڷɿ45 12ѡ5ǰ pk10ֱ 22ѡ5ѯ Ʊѡ ӱ3 ôƽһФ ʱʱ ĥ android עͲʽַ Ʊ3ͼ ϺĸƱ 353595771һФһ׼ȷ95 ʱʱ20 ٷ滶ը